Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.

Doa Kemuliaan kepada Bapa,
Eikou wa chichi to ko to seirei ni
Hajime no youni imamo itSumo yoyoni. Amen

Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.