Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.

Doa Bapa Kami,
Ten ni orareru watashitachi no chichi yo,
Mina ga sei to saremasu youni
Mikuni ga kimasu youni.
Mikokoro ga ten ni okonawareru toori
chi ni mo okonawaremasu you ni.
Watashitachi no hogoto no kate wo
kyou mo oatae kudasai.
Watashitachi no tsumi wo oyurushi kudasai.
Watashitachi mo hito wo yurushimasu.
watashitachi wo yuuwaku ni ochiirasezu,
aku kara osukui kudasai.

Tanda Salib,
Chichi to ko to seirei no mina ni yotte, Amen.